Toate categoriile Acțiuni BVB Acțiuni internaționale Analiză tehnică Cryptocurrency ETF-uri & Fonduri de investiții Imobiliare Interviuri Jurnal de investiții Mărfuri & Metale prețioase Mindset Obligațiuni & Titluri de stat

Acţiunile GoCab Software se listează astăzi la bursă pe Piaţa AeRO de la Bursa de Valori București

Acţiunile GoCab Software se listează astăzi la bursă pe Piaţa AeRO de la Bursa de Valori București

Compania vine în piaţă cu o evaluare anticipată de 36,4 milioane de lei.

Acţiunile GoCab Software, companie ce operează o suită de aplicaţii utilizate în serviciul de taximetrie fiind prima şi singura aplicaţie de tip ride hailing dedicată exclusiv taximetriştilor, intră astăzi la tranzacţionare în Piaţa AeRO, sub simbolul CAB, conform unui anunţ al Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Compania vine în piaţă cu o evaluare anticipată de 36,44 milioane de lei, după ce, la finele verii, a încheiat un plasament privat de acţiuni prin care a atras 7,4 milioane de lei de la investitori. În cadrul operaţiunii, compania a vândut aproape 17,28 milioane de acţiuni noi, la preţul unitar de 0,43 lei/titlu, din care 0,1 lei/acţiune a fost valoarea nominală şi 0,33 lei/acţiune prima de emisiune.

Conform celor prezentate în memorandum, banii atraşi prin plasament vor fi folosiţi pentru dezvoltarea suitei de aplicaţii GoCab, derularea campaniilor de marketing, achiziţia de echipamente IT necesare în procesul de dezvoltare şi mentenanţă al suitei de aplicaţii GoCab, precum şi pentru angajarea şi formarea resursei umane.

În esenţă, GoCab reprezintă o suită de aplicaţii utilizate în serviciul de taximetrie, cu un model de business de tip B2B ce vizează venituri din trei categorii diferite: a) venituri din serviciul GoCab Pro, b) venituri din parteneriate, c) venituri din comenzi livrate.

Pentru primele şase luni ale anului, compania a avut venituri totale din explotare de circa 1,1 milioane de lei, de peste trei ori mai mari decât cele de la jumătatea anului trecut, în timp ce cheltuielile din exploatare s-au ridicat la 3,5 milioane de lei, de aproape şase ori mai mari faţă de cele din perioada ianuarie – iunie 2020. În aceste condiţii, compania a raportat o pierdere de 2,5 milioane de lei, la jumătatea acestui an, în timp ce anul trecut a încheiat cu un rezultat net negativ de 1,17 milioane de lei.

“La lansarea aplicaţiei GoCab în luna mai a anului 2020, compania a resimţit efectul diminuării activităţii din industria de taximetrie, când s-au înregistrat reduceri semnificative ale comenzilor plasate către şoferii de taxi, ca urmare a efectelor epidemiei de Covid-19, fapt ce a afectat indirect şi activitatea companiei GoCab Software. Situaţia a fost abordată prin identificarea unor măsuri de diversificare a surselor de comenzi plasate în aplicaţie. Compania a obţinut, în cursul exerciţiului 2020, un rezultat din exploatare negativ de 1,03 milioane de lei, în contextul în care marja din vânzări (vânzări realizate în perioada septembrie – decembrie 2020) a fost negativă. Au fost alocate 0,43 milioane lei pentru campanii de marketing în vederea atragerii de şoferi parteneri şi utilizatori în cadrul aplicaţiei GoCab şi au fost înregistrate alte cheltuieli operaţionale, incluzând cheltuielile cu salariile”, se explică în memorandum.

Pe de altă parte, pentru acest an se estimează venituri totale de 12,04 milioane de lei, care vor urca puternic la 37,35 milioane de lei în 2022 şi la 41,1 milioane de lei în 2023. În ceea ce priveşte profitabilitatea, pentru anul viitor se prognozează un profit de 6,64 milioane de lei, şi de 7,28 milioane de lei în 2023.

“Începând cu luna august 2021, aplicaţia GoCab va permite transportatorilor să se înroleze în serviciul GoCab Pro, prin care vor primi în mod garantat un număr minim de comenzi de taxi într-un interval de timp, ales de către şofer. Veniturile estimate de către companie din parteneriate, au la bază contractele deja perfectate de către companie, estimările fiind realizate în baza indicatorilor furnizaţi de către parteneri. GoCab îşi va continua extinderea la nivel naţional, concomitent cu implementarea de noi servicii şi facilităţi adresate în special transportatorilor şi şoferilor de taxi. Compania va aloca bugete consistente în campanii de marketing şi dezvoltarea aplicaţiei GoCab. Proiecţiile financiare au fost realizate în prima parte a anului 2021, însă din cauza contextului economic înfluenţat de pandemia generată de COVID-19, proiectele nu au putut fi începute la data estimată iniţial. Conducerea companiei are convingerea că proiecţiile aferente anului 2022 şi 2023 nu vor fi afectate”, se menţionează în memorandum.

Conform documentului, principalii concurenţi ai companiei sunt Free Now (Clever) şi Star Taxi, însă modelul de business adoptat de către GoCab este diferit, punându-se accent pe parteneriate cu dispecerate şi implementarea de servicii conexe în vederea creşterii veniturilor şoferilor şi transportatorilor afiliaţi GoCab.

GoCab Software a fost înfiinţată în luna noiembrie 2019, iar în prezent BRK Financial Group deţine în mod direct 28,22% din companie, în timp ce SAI Broker şi Romlogic, societăţi controlate de BRK, au 16,6%, respectiv 7,73% din companie.

Share:

NOUTĂȚI

BROKERI RECOMANDAȚI

Acest Buletin informativ are doar scop informativ și nu constituie, în mod explicit sau implicit, nicio furnizare de servicii sau produse de către MaiorArmy.ro. Investitorii ar trebui să stabilească singuri dacă un anumit serviciu sau produs este potrivit pentru nevoile lor de investiții sau ar trebui să solicite astfel de sfaturi profesionale pentru situația lor particulară. Tot conținutul este original și a fost cercetat și produs de MaiorArmy.ro , cu excepția cazului în care se prevede altfel. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau menționată în nicio altă publicație, fără permisiunea expresă scrisă a MaiorArmy.ro. Toate declarațiile făcute cu privire la companii, titluri de valoare sau alte informații financiare conținute în conținutul sau articolele referitoare la MaiorArmy.ro sunt strict credințe și puncte de vedere deținute de MaiorArmy.ro și nu sunt aprobări ale vreunei companii sau titluri de valoare sau recomandări pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare. Vizitând și / sau utilizând în orice alt mod site-ul web MaiorArmy.ro, indicați că înțelegeți și acceptați condițiile de utilizare prevăzute pe site și sunteți de acord să fiți obligați de aceștia. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului web, vă rugăm să nu accesați site-ul sau niciun fel de pagini ale acestuia. Orice descriere, referințe sau linkuri către alte produse, publicații sau servicii nu constituie o aprobare, autorizare, sponsorizare sau afiliere cu MaiorArmy.ro cu privire la orice site conectat sau sponsorul acestuia, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres de MaiorArmy.ro. Orice astfel de informații, produse sau site-uri nu au fost neapărat revizuite de MaiorArmy.ro și sunt furnizate sau întreținute de terți asupra cărora MaiorArmy.ro nu exercită niciun control. MaiorArmy.ro își declină în mod expres orice responsabilitate pentru conținut, acuratețea informațiilor și / sau calitatea produselor sau serviciilor furnizate de către aceste site-uri terțe sau promovate de acestea.