Toate categoriile Acțiuni BVB Acțiuni internaționale Analiză tehnică Cryptocurrency ETF-uri & Fonduri de investiții Imobiliare Interviuri Jurnal de investiții Mărfuri & Metale prețioase Mindset Obligațiuni & Titluri de stat

Antibiotice SA, profit net în creștere cu 62% în primele 9 luni ale acestui an

Antibiotice SA, profit net în creștere cu 62% în primele 9 luni ale acestui an

Antibiotice SA (simbol ATB) a remis Bursei de Valori Bucureşti, vineri, 11 noiembrie 2022, raportul cuprinzând rezultatele economico-financiare aferente primelor 9 luni ale anului 2022. Datele din raport reflectă creșteri sustenabile ale afacerilor companiei, ce se înscriu în trendul de dezvoltare prevăzut în Planul de afaceri multianual, aferent perioadei 2021-2030.
Venituri din vânzări, în creștere cu 47%

Veniturile din vânzări ale companiei Antibiotice obținute în primele 9 luni ale anului 2022 sunt în valoare de 361,7 milioane lei, cu 47% mai mari comparativ cu nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2021, când valoarea acestora a fost de 245,7 milioane lei. Aceste venituri în creștere sunt rezultatul reorganizării activităților de marketing și vânzări din piața internă, al reașezării structurilor de produse vândute, dar și orientării spre publicul țintă, prin campanii de promovare către profesioniști în domeniul sănătății și către publicul larg.

În contextul reluării trendului ascendent al pieței farmaceutice după perioada de stagnare din anii pandemici (2020 și 2021), vânzările companiei Antibiotice au înregistrat creșteri semnificative.

Din valoarea de 361,7 milioane lei, valoarea veniturilor realizate pe piața internă este de 220 milioane lei, o pondere de 83% fiind reprezentată de vânzările de medicamente cu prescripție medicală, ce au prețuri strict reglementate.

În primele 9 luni ale anului 2022, vânzările pe canalul hospital au crescut cu 27%, până la valoarea de 99 milioane lei, în comparație cu 78 milioane lei în primele 9 luni din 2021.

Principalele produse valorificate pe canalul hospital sunt medicamentele antiinfecțioase injectabile, pentru care compania deține singura capacitate de producție certificată GMP din România.

Interesul tot mai crescut pentru un stil de viață activ și sănătos a favorizat creșteri semnificative și pentru vânzările de produse fără prescripție medicală și cele destinate prevenției (OTC-uri, suplimente alimentare și dispozitive medicale). În perioada analizată, suplimentele alimentare din gama Nutriensa (Fluxiv, Silithor, Soriso, Imunofix, Lejer, gama Simbiflora, Equilibra, Fezivit C și Sprinten), medicamentele OTC (gama Clafen, Bromhexin, gama Clotrimazol) și dispozitivele medicale au înregistrat o creștere cu 19% comparativ cu primele 9 luni din 2021, ajungând la valoarea de 16 milioane lei.

Trendul ascendent în care se încadrează vânzările pe segmentul retail este susținut de investiții importante în promovarea acestor categorii de produse în mediile de comunicare TV, radio și social media. Ca rezultat, vânzările pe canalele de consum reprezentate de farmaciile independente și minilanțuri au crescut cu 27% comparativ cu perioada similară din anul precedent (de la 7,7 milioane lei, la 9,8 milioane lei).

Afacerile pe piețele internaționale, în creștere cu 48%

Exportul de medicamente și substanțe active în primele 9 luni ale anului au fost în valoarea de 141,7 milioane lei, în creștere cu 48% raportat la perioada similară a anului trecut (95,7 milioane lei).

Pentru Nistatină, substanță activă, veniturile realizate în primele 9 luni din 2022 au fost de 59,4 milioane lei, cu 66% peste valoarea înregistrată în perioada similară a anului precedent (35,7 milioane lei). Aceste valori se explică prin contextul revenirii pe un trend de creștere, post-pandemie, pentru produsele finite ce au la bază substanța activă Nistatină, pe toate piețele unde Antibiotice este prezentă și cu precădere în Statele Unite ale Americii, Europa, America Latină, Asia Pacific, dar și prin adoptarea unor strategii de marketing adaptate la specificul piețelor țintă.

Vânzările de produse finite pe piețele internaționale au înregistrat în primele 9 luni din 2022 o majorare cu 37%, până la valoarea de 82,3 milioane lei, superioare valorii de 60 milioane lei, înregistrată în perioada similară din 2021. Produsele antiinfecțioase și cardiovasculare sunt printre cele mai solicitate produse la export în teritorii noi – Marea Britanie, Danemarca, Olanda, precum și în destinații consacrate ca Statele Unite ale Americii, Vietnam, Rep. Moldova, Serbia.

Totodată, în SUA, Antibiotice este unul din principalii furnizori de medicamente antiinfecțioase sterile injectabile. Un număr de 8 medicamente sunt înregistrate pe această piață, iar gama Nafcilină și gama Ampiplus® dețin o cotă de piață de 27%, respectiv 11%.(conform datelor de piață IQVIA).

În Vietnam, ca urmare a prezenței constante în ultimii 10 ani, Antibiotice deține cote de piață între 30% și 40%, pentru unele produse betalactamice injectabile ce sunt distribuite în principalele spitale din țară.

Investiții de peste 32 de milioane de lei în primele 9 luni 

În primele 9 luni ale anului 2022 au fost investiți 32,37 mil. lei pentru dezvoltarea strategică a companiei și consolidarea afacerii. Aceste investiții au vizat dezvoltarea capacităților de producție, a portofoliului de produse noi prin cercetare proprie și in-licensing, precum și implementare de proiecte de eficiență energetică în vederea adaptării platformei industriale și logisticii existente, la noile planuri de perspectivă.

Investițiile pentru dezvoltare strategică, în valoare de 11,97 mil. lei, au presupus dezvoltarea portofoliului de produse (7,83 mil. lei) și noi site-uri de producție (4,14 mil. lei).

S-au finalizat lucrările de investiții în noua fabrică de produse topice care a fost inspectată în luna octombrie în vederea acordării certificării Good Manufacturing Practice. Această nouă capacitate modernă de fabricație îndeplinește toate condițiile pentru a fi autorizată pe toate piețele reglementate, inclusiv cea a Statelor Unite ale Americii. Cu o capacitate dublă de producție față de cea existentă, noua fabrică va produce medicamente destinate atât pieței din România, cât și pentru exportul pe piețele internaționale, în vederea realizării indicatorilor din planul de afaceri.

Investițiile pentru consolidarea afacerii, în valoare de 20,40 mil. lei, s-au axat pe tehnologia informației, telecomunicații și digitalizarea proceselor (1,39 mil. lei), adaptarea la tendințele de dezvoltare a platformei industriale, a infrastructurilor de alimentare și distribuție utilități, depozitare materii prime și produse finite, transport și conectare la sistemul de drumuri naționale (10,47 mil. lei), sistemul de management integrat (calitate, mediu, sustenabilitate, sănătate și securitate în muncă) (1,52 mil. lei) și modernizarea site-urilor și echipamentelor (7,02 mil. lei).

Totodată, au fost demarate procedurile pentru implementarea proiectului Centrală electrică fotovoltaică de 2,5 MW, care va asigura 25% din consumul propriu de energie al companiei, din energie produsă 100% din resurse regenerabile.

Scăderea gradului de îndatorare la 18%

În perioada analizată, gradul de îndatorare al companiei a scăzut la 18%, comparativ cu 29,7% cât a fost în perioada similară a anului precedent.

Gradul de îndatorare calculat ca raport între capitalul împrumutat și capitalul propriu a scăzut prin măsuri de îmbunătățire a managementului fluxurilor financiare, precum reducerea perioadelor de recuperare a creanțelor, reașezarea termenelor de plată la furnizori și restructurarea datoriilor bancare.

Profit net în creștere cu 62%

Profitul net obținut în perioada analizată este de 29,5 milioane lei, în creștere cu 62% comparativ cu valoarea înregistrată în primele nouă luni ale anului 2021 (18,2 milioane lei).

Creșterea veniturilor a generat randamente superioare, pe fondul majorării vânzărilor de produse în piața internă și internațională, într-o structură favorabilă profitului.

De asemenea, majorarea indicatorului de profitabilitate este consecința unui management riguros al cheltuielilor operaționale ce are ca scop maximizarea randamentelor de operare.
Creșterea profitabilității a fost susținută și prin strategia de reducere a consumurilor de utilități, ca urmare a investițiilor realizate anterior în up-gradarea și modernizarea infrastructurii proprii.

Share:

NOUTĂȚI

BROKERI RECOMANDAȚI

Acest Buletin informativ are doar scop informativ și nu constituie, în mod explicit sau implicit, nicio furnizare de servicii sau produse de către MaiorArmy.ro. Investitorii ar trebui să stabilească singuri dacă un anumit serviciu sau produs este potrivit pentru nevoile lor de investiții sau ar trebui să solicite astfel de sfaturi profesionale pentru situația lor particulară. Tot conținutul este original și a fost cercetat și produs de MaiorArmy.ro , cu excepția cazului în care se prevede altfel. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau menționată în nicio altă publicație, fără permisiunea expresă scrisă a MaiorArmy.ro. Toate declarațiile făcute cu privire la companii, titluri de valoare sau alte informații financiare conținute în conținutul sau articolele referitoare la MaiorArmy.ro sunt strict credințe și puncte de vedere deținute de MaiorArmy.ro și nu sunt aprobări ale vreunei companii sau titluri de valoare sau recomandări pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare. Vizitând și / sau utilizând în orice alt mod site-ul web MaiorArmy.ro, indicați că înțelegeți și acceptați condițiile de utilizare prevăzute pe site și sunteți de acord să fiți obligați de aceștia. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului web, vă rugăm să nu accesați site-ul sau niciun fel de pagini ale acestuia. Orice descriere, referințe sau linkuri către alte produse, publicații sau servicii nu constituie o aprobare, autorizare, sponsorizare sau afiliere cu MaiorArmy.ro cu privire la orice site conectat sau sponsorul acestuia, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres de MaiorArmy.ro. Orice astfel de informații, produse sau site-uri nu au fost neapărat revizuite de MaiorArmy.ro și sunt furnizate sau întreținute de terți asupra cărora MaiorArmy.ro nu exercită niciun control. MaiorArmy.ro își declină în mod expres orice responsabilitate pentru conținut, acuratețea informațiilor și / sau calitatea produselor sau serviciilor furnizate de către aceste site-uri terțe sau promovate de acestea.