Toate categoriile Acțiuni BVB Acțiuni internaționale Analiză tehnică Cryptocurrency ETF-uri & Fonduri de investiții Imobiliare Interviuri Jurnal de investiții Mărfuri & Metale prețioase Mindset Obligațiuni & Titluri de stat

Banca Transilvania vrea să dea acţionarilor dividende de 800 mil. lei şi să majoreze capitalul social cu 765,1 mil. lei prin emisiunea de noi acţiuni. Bugetul pentru 2022 va fi votat în aprilie de acţionari

Banca Transilvania vrea să dea acţionarilor dividende de 800 mil. lei şi să majoreze capitalul social cu 765,1 mil. lei prin emisiunea de noi acţiuni. Bugetul pentru 2022 va fi votat în aprilie de acţionari

Liderul pieţei bancare locale vrea să majoreze capitalului social cu 765.112.650 lei prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2021, în sumă de 765.112.650 lei, prin emiterea unui număr de 765.112.650 acţiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acţiune, în beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central.

Conducerea Băncii Transilva­nia, cea mai mare bancă din România după active, a apro­bat distribuirea unor divi­den­de în numerar în sumă de 800 mil. lei din profitul anului 2021, dividendul brut pe acţiune fiind fixat la 0,1267533618 lei.

Dividendele vor fi supuse aprobării acţionarilor în cadrul unei AGA progra­ma­tă spre finalul lunii aprilie. Data de 16 iunie 2022 ar urma să fie dată a plăţii dividendelor.

Volumul dividendelor reprezintă 45% din profitul obţinut de Banca Transilvania în 2021.

Creşterea volumului de operaţiuni şi re­du­cerea costului riscului au ajutat Banca Tran­sil­vania să obţină un profit de 1,78 mi­liarde de lei, în anul 2021 care a fost marcat de pandemia de COVID-19, ca şi 2020. La nivel de bancă, profitul a fost mai mare cu 48,9% faţă de nivelul din 2020, în timp ce la nivel de grup avansul a fost de circa 43,7%, câştigul întregului grup financiar Banca Transilvania depăşind în 2021 nivelul de 2 miliarde de lei.

Share:

NOUTĂȚI

BROKERI RECOMANDAȚI

Acest Buletin informativ are doar scop informativ și nu constituie, în mod explicit sau implicit, nicio furnizare de servicii sau produse de către MaiorArmy.ro. Investitorii ar trebui să stabilească singuri dacă un anumit serviciu sau produs este potrivit pentru nevoile lor de investiții sau ar trebui să solicite astfel de sfaturi profesionale pentru situația lor particulară. Tot conținutul este original și a fost cercetat și produs de MaiorArmy.ro , cu excepția cazului în care se prevede altfel. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau menționată în nicio altă publicație, fără permisiunea expresă scrisă a MaiorArmy.ro. Toate declarațiile făcute cu privire la companii, titluri de valoare sau alte informații financiare conținute în conținutul sau articolele referitoare la MaiorArmy.ro sunt strict credințe și puncte de vedere deținute de MaiorArmy.ro și nu sunt aprobări ale vreunei companii sau titluri de valoare sau recomandări pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare. Vizitând și / sau utilizând în orice alt mod site-ul web MaiorArmy.ro, indicați că înțelegeți și acceptați condițiile de utilizare prevăzute pe site și sunteți de acord să fiți obligați de aceștia. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului web, vă rugăm să nu accesați site-ul sau niciun fel de pagini ale acestuia. Orice descriere, referințe sau linkuri către alte produse, publicații sau servicii nu constituie o aprobare, autorizare, sponsorizare sau afiliere cu MaiorArmy.ro cu privire la orice site conectat sau sponsorul acestuia, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres de MaiorArmy.ro. Orice astfel de informații, produse sau site-uri nu au fost neapărat revizuite de MaiorArmy.ro și sunt furnizate sau întreținute de terți asupra cărora MaiorArmy.ro nu exercită niciun control. MaiorArmy.ro își declină în mod expres orice responsabilitate pentru conținut, acuratețea informațiilor și / sau calitatea produselor sau serviciilor furnizate de către aceste site-uri terțe sau promovate de acestea.