Toate categoriile Acțiuni BVB Acțiuni internaționale Analiză tehnică Cryptocurrency ETF-uri & Fonduri de investiții Imobiliare Interviuri Jurnal de investiții Mărfuri & Metale prețioase Mindset Obligațiuni & Titluri de stat

BRD vrea să distribuie sub formă de dividende 70% din profitul net al anului 2021: randament de 6,2%. Banca mai are o propunere de dividende din rezultatele reportate din 2019 şi 2020, rezultând un dividend total de 3,7 lei, adică un randament de 18%

BRD vrea să distribuie sub formă de dividende 70% din profitul net al anului 2021: randament de 6,2%. Banca mai are o propunere de dividende din rezultatele reportate din 2019 şi 2020, rezultând un dividend total de 3,7 lei, adică un randament de 18%

BRD Soc Gen – a treia cea mai mare instituţie de credit din România, şi care şi-a anunţat joi rezultatele financiare pentru 2021, respectiv un profit net în creştere cu 37% la 1,3 mld. lei, convoacă acţionarii pentru distribuirea a 70% din rezultatul net din anul trecut sub formă de dividende.

Aşadar banca vrea să distribuie un dividend brut de 1,285 lei din profitul net al anului trecut, respectiv 920 mil. lei, ceea ce la preţurile curente de 20,8 lei pe acţiune echivalează cu un randament de 6,2%.

“Având în vedere rezultatele anului, precum şi traiectoria aşteptată a capitalului, Consiliul de Administraţie al BRD propune o rată de distribuire de dividend de 70% din profitul distribuibil aferent anului 2021 (1,285 RON/acţiune), sub rezerva votului favorabil în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de 28 aprilie 2022”, potrivit BRD.

Pe lângă această propunere din profitul pe 2021, banca a anunţat în urmă cu două săptămâni o propunere de dividende din rezultatul reportat din 2019 şi 2020, respectiv 2,41 lei. Aceasta urmează să fie discutată în AGA din 24 februarie 2022.

“Aprobarea repartizării sub formă de dividende a sumei de 1.683.992.828 lei, din rezultatul reportat aferent anilor 2019 si 2020 (dividendul brut propus este de 2,4164 lei / acţiune), ca o plată excepţională. Dividendele vor fi plătite în data de 4 aprilie 2022 şi data plăţii amânate va fi 29 noiembrie 2022”.

Cumulat cele două propuneri reprezintă un dividend de brut de 3,7 lei pe acţiune, ceea ce la preţurile de acum de 20,8 lei pe unitate înseamnă un randament de 18%, BRD fiind astfel pentru moment cea mai generoasă companie din BET cu investitorii săi. Ultimul cuvânt de spus îl vor avea francezii de la Societe Generale în calitate de acţionari majoritari.

În ultima săptămână acţiunile BRD au plus 2% pe tranzacţii de 75 mil. lei. Acţiunile băncii se tranzacţioneză la maximul din 2008 încoace. ​Banca are o capitalizare de 14,5 mld. lei.

Cuvinte cheie:

banci, bani, brd, dividende
Share:

NOUTĂȚI

BROKERI RECOMANDAȚI

Acest Buletin informativ are doar scop informativ și nu constituie, în mod explicit sau implicit, nicio furnizare de servicii sau produse de către MaiorArmy.ro. Investitorii ar trebui să stabilească singuri dacă un anumit serviciu sau produs este potrivit pentru nevoile lor de investiții sau ar trebui să solicite astfel de sfaturi profesionale pentru situația lor particulară. Tot conținutul este original și a fost cercetat și produs de MaiorArmy.ro , cu excepția cazului în care se prevede altfel. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau menționată în nicio altă publicație, fără permisiunea expresă scrisă a MaiorArmy.ro. Toate declarațiile făcute cu privire la companii, titluri de valoare sau alte informații financiare conținute în conținutul sau articolele referitoare la MaiorArmy.ro sunt strict credințe și puncte de vedere deținute de MaiorArmy.ro și nu sunt aprobări ale vreunei companii sau titluri de valoare sau recomandări pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare. Vizitând și / sau utilizând în orice alt mod site-ul web MaiorArmy.ro, indicați că înțelegeți și acceptați condițiile de utilizare prevăzute pe site și sunteți de acord să fiți obligați de aceștia. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului web, vă rugăm să nu accesați site-ul sau niciun fel de pagini ale acestuia. Orice descriere, referințe sau linkuri către alte produse, publicații sau servicii nu constituie o aprobare, autorizare, sponsorizare sau afiliere cu MaiorArmy.ro cu privire la orice site conectat sau sponsorul acestuia, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres de MaiorArmy.ro. Orice astfel de informații, produse sau site-uri nu au fost neapărat revizuite de MaiorArmy.ro și sunt furnizate sau întreținute de terți asupra cărora MaiorArmy.ro nu exercită niciun control. MaiorArmy.ro își declină în mod expres orice responsabilitate pentru conținut, acuratețea informațiilor și / sau calitatea produselor sau serviciilor furnizate de către aceste site-uri terțe sau promovate de acestea.