Toate categoriile Acțiuni BVB Acțiuni internaționale Analiză tehnică Cryptocurrency ETF-uri & Fonduri de investiții Imobiliare Interviuri Jurnal de investiții Mărfuri & Metale prețioase Mindset Obligațiuni & Titluri de stat

Ce bani vor vira anul acesta la buget Nuclearelectrica și Romgaz – anunțurile către acționari pe bursă

Ce bani vor vira anul acesta la buget Nuclearelectrica și Romgaz – anunțurile către acționari pe bursă

Nuclearelectrica și Romgaz au anunțat pe bursă ce bani vor distribui anul acesta sub forma de dividende către stat și restul acționarilor din profitul contabil înregistrat anul trecut. Nuclearelectrica, unde statul are peste 80% din acțiuni, și Romgaz, la care statul are peste 70% din capitalul social, vor distribui tuturor acționarilor dividende cumulate de peste două miliarde de lei în acest an.

Guvernul a aprobat săptămâna trecută două proiecte de Hotărâri prin care vrea să repartizeze la bugetul de stat, sub formă de dividende, 50% din profiturile contabile pentru anul 2021 ale Nuclearelectrica și Romgaz, rămase după deducerea impozitelor pe profit. Motivul: să le rămână bani și pentru proiectele de investiții strategice asumate pentru perioada următoare.

Dividendele se vor distribui acționarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social.

Ce bani va distribui Nuclearelectrica acționarilor

Nuclearelectrica, unde statul are peste 80% din acțiuni, a decis că valoarea dividendelor brute aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2021 este de 595.925.367 lei.

Profitul net al exercițiului financiar este de 1.036.261.626 lei. Profitul ramas de repartizat dupa deducerile din profitul net al exercitiului financiar este de 976.926.831 Lei.

Valoarea dividendului brut pe actiune este de 1,97559234 lei/actiune, iar plata dividendelor se va face în data de 24 iunie 2022.

Ce bani va distribui Romgaz acționarilor

Romgaz, la care statul deține peste 70% din capitalul social, a anunțat că a decis următoarele:

Dividendul brut de 3,80 RON/acțiune, ținând seama de faptul că:

  • dividendele cuvenite acţionarilor, conform propunerii de repartizare a profitului anului 2021, sunt în sumă de 1.395.229.088 RON;
  • dividendele cuvenite acţionarilor, conform propunerii de repartizare a rezultatului reportat, sunt în sumă de 69.376.032 RON;
  • dividendele se distribuie acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social;
  • capitalul social al societăţii este de 385.422.400 RON, divizat în 385.422.400 acţiuni ordinare, nominative, indivizibile cu o valoare nominală de 1 RON.

Termenul de plată a dividendelor cuvenite acționarilor, respectiv plata dividendelor va fi începând cu data de 27 iulie 2022.

Guvernul vrea să ierte și Transgaz de la obligația de a vira la buget 90% din profit, pentru a-i lăsa bani de investiții

Guvernul vrea să scutească miercuri și Transgaz de la obligația de a vira anul acesta la buget dividende în cuantum de 90% din profitul contabil pe 2021, rămas după deducerea impozitului pe profit, așa cum e prevăzut în Ordonanța de urgență din ianuarie 2022 care a stabilit schema de compensare la energie și gaze. Executivul vrea să ia doar cota parte din 50% din profit, pentru a-i lăsa companiei bani de investiții.

Share:

NOUTĂȚI

BROKERI RECOMANDAȚI

Acest Buletin informativ are doar scop informativ și nu constituie, în mod explicit sau implicit, nicio furnizare de servicii sau produse de către MaiorArmy.ro. Investitorii ar trebui să stabilească singuri dacă un anumit serviciu sau produs este potrivit pentru nevoile lor de investiții sau ar trebui să solicite astfel de sfaturi profesionale pentru situația lor particulară. Tot conținutul este original și a fost cercetat și produs de MaiorArmy.ro , cu excepția cazului în care se prevede altfel. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau menționată în nicio altă publicație, fără permisiunea expresă scrisă a MaiorArmy.ro. Toate declarațiile făcute cu privire la companii, titluri de valoare sau alte informații financiare conținute în conținutul sau articolele referitoare la MaiorArmy.ro sunt strict credințe și puncte de vedere deținute de MaiorArmy.ro și nu sunt aprobări ale vreunei companii sau titluri de valoare sau recomandări pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare. Vizitând și / sau utilizând în orice alt mod site-ul web MaiorArmy.ro, indicați că înțelegeți și acceptați condițiile de utilizare prevăzute pe site și sunteți de acord să fiți obligați de aceștia. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului web, vă rugăm să nu accesați site-ul sau niciun fel de pagini ale acestuia. Orice descriere, referințe sau linkuri către alte produse, publicații sau servicii nu constituie o aprobare, autorizare, sponsorizare sau afiliere cu MaiorArmy.ro cu privire la orice site conectat sau sponsorul acestuia, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres de MaiorArmy.ro. Orice astfel de informații, produse sau site-uri nu au fost neapărat revizuite de MaiorArmy.ro și sunt furnizate sau întreținute de terți asupra cărora MaiorArmy.ro nu exercită niciun control. MaiorArmy.ro își declină în mod expres orice responsabilitate pentru conținut, acuratețea informațiilor și / sau calitatea produselor sau serviciilor furnizate de către aceste site-uri terțe sau promovate de acestea.