Toate categoriile Acțiuni BVB Acțiuni internaționale Analiză tehnică Cryptocurrency ETF-uri & Fonduri de investiții Imobiliare Interviuri Jurnal de investiții Mărfuri & Metale prețioase Mindset Obligațiuni & Titluri de stat

Cum poți lua până la 70.000 de euro pe activități nonagricole în zone rurale? Buget uriaș!

Cum poți lua până la 70.000 de euro pe activități nonagricole în zone rurale? Buget uriaș!

  • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat, pentru dezbatere, un proiect de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1731/ 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis “Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole”.
  • Bugetul schemei este de 428,02 milioane euro.
  • Cuantumul maxim al sprijinului este de 70.000 de euro/proiect în cazul activităţilor productive şi de 50.000 de euro/proiect în cazul altor activităţi neagricole.

Scopul acestei scheme este de a acorda sprijin pentru înfiinţarea în mediul rural de întreprinderi care realizează activităţi neagricole pentru prima dată (start-up) în baza unui plan de afaceri, respectiv pentru întreprinderi existente, în vederea dezvoltării şi diversificării activităţii neagricole în mediul rural.

“Cuantumul maxim al sprijinului este de: 70.000 euro/proiect în cazul activităţilor productive; 50.000 euro/proiect în cazul altor activităţi neagricole”, arată documentul citat de news.ro.

Bugetul schemei este de 428.027.422 euro contribuţie publică, în limita alocării din cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Numărul estimat al beneficiarilor de sprijin prin schemă este de aproximativ 2.692 pentru acţiunile aferente submăsurii 6.2, respectiv de aproximativ 1.332 pentru acţiunile aferente submăsurii 6.4.

Submăsura 6.2 presupune sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale şi Submăsura 6.4 este pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole şi se derulează prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Pentru ce poți accesa banii? Ce activități sunt eligibile?

Domeniile acoperite în cadrul submăsurii 6.2:

-activităţi turistice – structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică, inclusiv punct gastronomic local;

domeniile acoperite în cadrul submăsurii 6.4:

-activităţi turistice – modernizarea/extinderea/dotarea agropensiunilor, înfiinţarea/modernizarea/extinderea/dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică, inclusiv punctul gastronomic local.

Ce se urmărește?

Obiectivele schemei sunt:

-diversificarea economiei rurale şi crearea de alternative ocupaţionale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural, conform fişelor tehnice ale submăsurilor 6.2 şi 6.4;

-încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale şi de producţie; digitalizarea activităţilor din mediul rural;

-încurajarea acţiunilor de protecţie a mediului;

-absorbţia de forţă de muncă neremunerată, excedentară, din agricultură;

-eradicarea sărăciei şi dezvoltarea economică a zonelor rurale.

Investiţia realizată în condiţiile acestei scheme de ajutor de minimis, precum şi activitatea sau întreprinderea nou-înfiinţată trebuie menţinute pe o perioadă de cel puţin cinci ani de la momentul finalizării/ultimei plăţi aferente proiectului de investiţii.

Ultima tranşă de plată va fi efectuată până la data de 31 decembrie 2025.

Share:

NOUTĂȚI

BROKERI RECOMANDAȚI

Acest Buletin informativ are doar scop informativ și nu constituie, în mod explicit sau implicit, nicio furnizare de servicii sau produse de către MaiorArmy.ro. Investitorii ar trebui să stabilească singuri dacă un anumit serviciu sau produs este potrivit pentru nevoile lor de investiții sau ar trebui să solicite astfel de sfaturi profesionale pentru situația lor particulară. Tot conținutul este original și a fost cercetat și produs de MaiorArmy.ro , cu excepția cazului în care se prevede altfel. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau menționată în nicio altă publicație, fără permisiunea expresă scrisă a MaiorArmy.ro. Toate declarațiile făcute cu privire la companii, titluri de valoare sau alte informații financiare conținute în conținutul sau articolele referitoare la MaiorArmy.ro sunt strict credințe și puncte de vedere deținute de MaiorArmy.ro și nu sunt aprobări ale vreunei companii sau titluri de valoare sau recomandări pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare. Vizitând și / sau utilizând în orice alt mod site-ul web MaiorArmy.ro, indicați că înțelegeți și acceptați condițiile de utilizare prevăzute pe site și sunteți de acord să fiți obligați de aceștia. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului web, vă rugăm să nu accesați site-ul sau niciun fel de pagini ale acestuia. Orice descriere, referințe sau linkuri către alte produse, publicații sau servicii nu constituie o aprobare, autorizare, sponsorizare sau afiliere cu MaiorArmy.ro cu privire la orice site conectat sau sponsorul acestuia, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres de MaiorArmy.ro. Orice astfel de informații, produse sau site-uri nu au fost neapărat revizuite de MaiorArmy.ro și sunt furnizate sau întreținute de terți asupra cărora MaiorArmy.ro nu exercită niciun control. MaiorArmy.ro își declină în mod expres orice responsabilitate pentru conținut, acuratețea informațiilor și / sau calitatea produselor sau serviciilor furnizate de către aceste site-uri terțe sau promovate de acestea.