Toate categoriile Acțiuni BVB Acțiuni internaționale Analiză tehnică Cryptocurrency ETF-uri & Fonduri de investiții Imobiliare Interviuri Jurnal de investiții Mărfuri & Metale prețioase Mindset Obligațiuni & Titluri de stat

Dezvoltatorul imobiliar ONE United Properties propune acţionarilor un dividend brut suplimentar de 0,01 lei/acţiune, respectiv o sumă totală de 37 milioane lei, după ce compania a distribuit în toamna trecută un dividend de 0,013 lei/acţiune

Dezvoltatorul imobiliar ONE United Properties propune acţionarilor un dividend brut suplimentar de 0,01 lei/acţiune, respectiv o sumă totală de 37 milioane lei, după ce compania a distribuit în toamna trecută un dividend de 0,013 lei/acţiune

Dezvoltatorul imobiliar ONE United Properties propune acţionarilor un dividend brut suplimentar de 0,01 lei/acţiune, respectiv o sumă totală de 37 milioane lei, după ce compania a alocat deja în luna septembrie suma de 36 milioane lei din profitul aferent anului trecut pentru dividende de 0,013 lei/acţiune.

Compania a înregistrat anul trecut, la nivel consolidat, un profit net de 502 milioane lei, iar la nivel individual, de 116,8 milioane lei, din care se constituie rezerva legală de 6 milioane lei, rezultând un profit net distribuibil de 110,8 milioane lei.

Politica de dividende a One United Properties include plata acestora pe o bază semestrială, prima tranşă fiind aprobată în luna septembrie a anului, pe baza rezultatelor semestriale auditate, iar a doua tranşă aprobată în aprilie, odată cu raportul anual auditat.

Astfel, pe ordinea de zi a AGA din 25 aprilie se află şi propunerea de aprobare a ”distribuirii de dividende în valoare de 73.130.615,64 RON (dividend brut) aferent anului financiar 2022, după cum urmează: (i) suma de 36.102.481,22 RON (dividend brut) a fost distribuită anticipat ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii nr. 63 din 28 septembrie 2022, respectiv (ii) suma de 37.028.134,42 RON (dividend brut), reprezentând un dividend brut per acţiune de 0.01 RON, care urmează a fi distribuit potrivit prezentei hotărâri”, se arată în convocatorul publicat la BVB.

Acţionarii vor discuta şi stabilirea datei de 11 mai ca “ex-date”.

Pe ordinea de zi se mai află şi alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, dintre candidaţii propuşi: Claudio Cisullo, Victor Căpitanu, Andrei-Liviu Diaconescu, Dragoş-Horia Manda , Marius-Mihail Diaconu, Augusta Valeria Dragic şi Magdalena Souĉková.

Share:

NOUTĂȚI

BROKERI RECOMANDAȚI

Acest Buletin informativ are doar scop informativ și nu constituie, în mod explicit sau implicit, nicio furnizare de servicii sau produse de către MaiorArmy.ro. Investitorii ar trebui să stabilească singuri dacă un anumit serviciu sau produs este potrivit pentru nevoile lor de investiții sau ar trebui să solicite astfel de sfaturi profesionale pentru situația lor particulară. Tot conținutul este original și a fost cercetat și produs de MaiorArmy.ro , cu excepția cazului în care se prevede altfel. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau menționată în nicio altă publicație, fără permisiunea expresă scrisă a MaiorArmy.ro. Toate declarațiile făcute cu privire la companii, titluri de valoare sau alte informații financiare conținute în conținutul sau articolele referitoare la MaiorArmy.ro sunt strict credințe și puncte de vedere deținute de MaiorArmy.ro și nu sunt aprobări ale vreunei companii sau titluri de valoare sau recomandări pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare. Vizitând și / sau utilizând în orice alt mod site-ul web MaiorArmy.ro, indicați că înțelegeți și acceptați condițiile de utilizare prevăzute pe site și sunteți de acord să fiți obligați de aceștia. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului web, vă rugăm să nu accesați site-ul sau niciun fel de pagini ale acestuia. Orice descriere, referințe sau linkuri către alte produse, publicații sau servicii nu constituie o aprobare, autorizare, sponsorizare sau afiliere cu MaiorArmy.ro cu privire la orice site conectat sau sponsorul acestuia, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres de MaiorArmy.ro. Orice astfel de informații, produse sau site-uri nu au fost neapărat revizuite de MaiorArmy.ro și sunt furnizate sau întreținute de terți asupra cărora MaiorArmy.ro nu exercită niciun control. MaiorArmy.ro își declină în mod expres orice responsabilitate pentru conținut, acuratețea informațiilor și / sau calitatea produselor sau serviciilor furnizate de către aceste site-uri terțe sau promovate de acestea.