Toate categoriile Acțiuni BVB Acțiuni internaționale Analiză tehnică Cryptocurrency ETF-uri & Fonduri de investiții Imobiliare Interviuri Jurnal de investiții Mărfuri & Metale prețioase Mindset Obligațiuni & Titluri de stat

Dividende estimate pentru anul financiar 2021 ale companiilor listate la BVB si platibile in 2022

Dividende estimate pentru anul financiar 2021 ale companiilor listate la BVB si platibile in 2022

Metodologie generala:

Dividendele sunt estimate in baza ultimelor situatii financiare disponibile si in conformitate cu continutul politicilor privind recompensarea actionarilor sub forma de dividende, adoptate de emitenti, dar si in baza practicilor istorice privind distribuirea de dividende.

Dupa caz, valoarea dividendelor poate fi ajustata, in temeiul unor informatii actuale privind conditiile de piata ori performanta financiara curenta a unui emitent – care impreuna au un impact observabil (care totusi nu poate fi masurat cu exactitate) asupra practicii privind distribuirea de dividendele.

o Profit net 12 luni calculat ca suma dintre profitul pentru primele 9M din 2021 si profitul din T4 2020

o Dividend brut/actiune – reprezinta dividendul brut estimat aferent situatiilor financiare 2021 raportat la nr. actiuni din prezent (ori in baza numarului de actiuni din prezent care dau drept la dividend, precum este specificat in cazul FP)

o Randament dividend – raportul dintre dividendul per actiune estimat pentru 2021 si ultimul pret de inchidere disponibil (21.01.2022)

o 9M – reprezinta rezultatele cumulate in perioada ianuarie – septembrie 2021

o LTM – last twelve months (ultimele 12 luni)

Note:
– Dividendele aprobate sau propuse spre a fi platite in anul 2022 provin, in cazul emitentilor din tabelul de mai sus, din sume reprezentand rezultate reportate cumulate in anii anteriori,
cu exceptia FP si CRC:
o BRD: un dividend exceptional, repartizat din rezultatul reportat aferent anilor 2019 si 2020;
o REVA: un dividend repartizat din rezultatul anilor 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, partial 2011;
o FOJE: un dividend repartizat din profitul anilor 2008, 2016 (10.15 mil. RON per total) si din rezerva anului 2019 (41.4 mii RON).
– Actionarii Fondului Proprietatea au aprobat repartizarea unui dividend special brut de 0.06 RON/actiune, la AGOA din 15 decembrie 2021;
– La AGOA din data de 9 noiembrie 2021, actionarii Chimcomplex au aprobat repartizarea unor dividende totale brute de 60 mil. RON din rezultatele interimare.
– Randamentul dividendului este calculat in raport cu ultimul pret de inchidere din sedinta de tranzactionare precedenta (21 ianuarie 2022)
– In acest tabel, clasificarea s-a realizat dupa criteriul celei mai apropriate date de inregistrare a dividendului.

Share:

NOUTĂȚI

BROKERI RECOMANDAȚI

Acest Buletin informativ are doar scop informativ și nu constituie, în mod explicit sau implicit, nicio furnizare de servicii sau produse de către MaiorArmy.ro. Investitorii ar trebui să stabilească singuri dacă un anumit serviciu sau produs este potrivit pentru nevoile lor de investiții sau ar trebui să solicite astfel de sfaturi profesionale pentru situația lor particulară. Tot conținutul este original și a fost cercetat și produs de MaiorArmy.ro , cu excepția cazului în care se prevede altfel. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau menționată în nicio altă publicație, fără permisiunea expresă scrisă a MaiorArmy.ro. Toate declarațiile făcute cu privire la companii, titluri de valoare sau alte informații financiare conținute în conținutul sau articolele referitoare la MaiorArmy.ro sunt strict credințe și puncte de vedere deținute de MaiorArmy.ro și nu sunt aprobări ale vreunei companii sau titluri de valoare sau recomandări pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare. Vizitând și / sau utilizând în orice alt mod site-ul web MaiorArmy.ro, indicați că înțelegeți și acceptați condițiile de utilizare prevăzute pe site și sunteți de acord să fiți obligați de aceștia. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului web, vă rugăm să nu accesați site-ul sau niciun fel de pagini ale acestuia. Orice descriere, referințe sau linkuri către alte produse, publicații sau servicii nu constituie o aprobare, autorizare, sponsorizare sau afiliere cu MaiorArmy.ro cu privire la orice site conectat sau sponsorul acestuia, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres de MaiorArmy.ro. Orice astfel de informații, produse sau site-uri nu au fost neapărat revizuite de MaiorArmy.ro și sunt furnizate sau întreținute de terți asupra cărora MaiorArmy.ro nu exercită niciun control. MaiorArmy.ro își declină în mod expres orice responsabilitate pentru conținut, acuratețea informațiilor și / sau calitatea produselor sau serviciilor furnizate de către aceste site-uri terțe sau promovate de acestea.