Toate categoriile Acțiuni BVB Acțiuni internaționale Analiză tehnică Cryptocurrency ETF-uri & Fonduri de investiții Imobiliare Interviuri Jurnal de investiții Mărfuri & Metale prețioase Mindset Obligațiuni & Titluri de stat

Electrica cumpără cu 35 mil. de euro cinci companii care deţin centrale electrice fotovoltaice

Electrica cumpără cu 35 mil. de euro cinci companii care deţin centrale electrice fotovoltaice

Furnizorul şi distribuitorul de energie Electrica va cumpăra participaţiile MT Project B.V. şi HiTech Solar Investment GmbH în cinci societăţi care deţin şi operează centrale electrice fotovoltaice.

Cele cinci companii au fiecare câte o centrală electrică fotovoltaică, având împreună o capacitate instalată totală de 30,95 MW, tranzacţia ridicându-se la 35 milioane euro. Consiliul de Administraţie al societăţii a avizat termenii şi condiţiile acestei tranzacţii, subiectul aflându-se pe ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii din data de 8 decembrie.

“Avizarea de către Consiliul de Administraţie al societăţii, din data de 15 octombrie 2021, a termenilor şi condiţiilor achiziţionării de către Electrica, în calitate de cumpărător, a participaţiilor MT Project BV (MTP) şi HiTech Solar Investment GmbH (HSI), în calitate de vânzători, în cinci societăţi care deţin şi operează centrale electrice fotovoltaice, participaţii care, împreună, reprezintă 100% din capitalul social al fiecărei societăţi în parte. Electrica informează acţionarii şi investitorii asupra avizării de către Consiliul de Administraţie al societăţii, în data de 15 octombrie 2021, în vederea supunerii spre aprobare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Electrica, a termenilor şi condiţiilor achiziţionării de către Electrica, în calitate de cumpărător, a participaţiilor MTP şi HSI, în calitate de vânzători, participaţiile reprezentând, împreună, 100% din capitalul social al fiecărei societăţi, respectiv: TCV Impex, ACV Solar Technology, TIS Energy, Delta & Zeta Energy, Gama & Delta Energy”, arată un anunţ publicat de Electric pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Cele cinci companii deţin şi operează fiecare câte o centrală electrică fotovoltaică, având împreună o capacitate instalată totală de 30,95 MW, respectiv o capacitate de operare totală limitată la 28,89 MW.

Preţul global al tranzacţiei vizate este de 35.000.000 euro (valoarea întreprinderii), presupunând un nivel al datoriei nete egal cu zero şi un nivel al capitalului de lucru net egal cu zero. Preţul final al tranzacţiei (valoarea capitalului propriu) va fi obţinut ajustând preţul tranzacţiei conform mecanismelor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare acţiuni (CVC).

Tranzacţia vizată va fi finanţată din creditul-punte în suma de până la 750.000.000 lei, care va fi contractat de Electrica de la un consorţiu de bănci format din Erste Bank şi Raiffeisen Bank şi/sau din fonduri proprii ale Grupului Electrica.

“Tranzacţia vizată se încadrează în strategia Grupului Electrica stabilită pentru perioada 2019-2023, în care se are în vedere şi extinderea pe lanţul valoric al energiei electrice, în special în producţia de energie electrică, în particular, din surse regenerabile”, arată compania.

Tranzactia vizată va fi încheiată după obţinerea aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Electrica.

Share:

NOUTĂȚI

BROKERI RECOMANDAȚI

Acest Buletin informativ are doar scop informativ și nu constituie, în mod explicit sau implicit, nicio furnizare de servicii sau produse de către MaiorArmy.ro. Investitorii ar trebui să stabilească singuri dacă un anumit serviciu sau produs este potrivit pentru nevoile lor de investiții sau ar trebui să solicite astfel de sfaturi profesionale pentru situația lor particulară. Tot conținutul este original și a fost cercetat și produs de MaiorArmy.ro , cu excepția cazului în care se prevede altfel. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau menționată în nicio altă publicație, fără permisiunea expresă scrisă a MaiorArmy.ro. Toate declarațiile făcute cu privire la companii, titluri de valoare sau alte informații financiare conținute în conținutul sau articolele referitoare la MaiorArmy.ro sunt strict credințe și puncte de vedere deținute de MaiorArmy.ro și nu sunt aprobări ale vreunei companii sau titluri de valoare sau recomandări pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare. Vizitând și / sau utilizând în orice alt mod site-ul web MaiorArmy.ro, indicați că înțelegeți și acceptați condițiile de utilizare prevăzute pe site și sunteți de acord să fiți obligați de aceștia. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului web, vă rugăm să nu accesați site-ul sau niciun fel de pagini ale acestuia. Orice descriere, referințe sau linkuri către alte produse, publicații sau servicii nu constituie o aprobare, autorizare, sponsorizare sau afiliere cu MaiorArmy.ro cu privire la orice site conectat sau sponsorul acestuia, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres de MaiorArmy.ro. Orice astfel de informații, produse sau site-uri nu au fost neapărat revizuite de MaiorArmy.ro și sunt furnizate sau întreținute de terți asupra cărora MaiorArmy.ro nu exercită niciun control. MaiorArmy.ro își declină în mod expres orice responsabilitate pentru conținut, acuratețea informațiilor și / sau calitatea produselor sau serviciilor furnizate de către aceste site-uri terțe sau promovate de acestea.