Toate categoriile Acțiuni BVB Acțiuni internaționale Analiză tehnică Cryptocurrency ETF-uri & Fonduri de investiții Imobiliare Interviuri Jurnal de investiții Mărfuri & Metale prețioase Mindset Obligațiuni & Titluri de stat

Firebyte Games – Încheirea unui contract semnificativ cu Rollic Games Turcia

Firebyte Games – Încheirea unui contract semnificativ cu Rollic Games Turcia

În conformitate cu prevederile art. 234 alineatul (1) litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, FRB (FIREBYTE GAMES S.A.) anunță încheierea, în data de 20.10.2021, a unui contract semnificativ, a cărui valoare depăsește 10% din cifra de afaceri netă a ultimelor situații financiare încheiate, cu Rollic Games Turcia, subsidiară a grupului american Zynga.

Contractul mai sus menționat este de tip revenue-share și vizează dezvoltarea de către Firebyte Games SA, în mod exclusiv, de jocuri de tip hyper-casual, urmând ca acestea să fie publicate de către Rollic Games.

Valoarea care urmează a fi încasată de către FRB (FIREBYTE GAMES S.A.) în calitate de dezvoltator, include o componentă fixă de 75.000 de euro/lună și o componentă variabilă de 50% din profitul obținut în urma publicării jocurilor dezvoltate pe platformele iOS și Android la nivel global.

Durata contractului este de 12 luni.

Share:

NOUTĂȚI

BROKERI RECOMANDAȚI

Acest Buletin informativ are doar scop informativ și nu constituie, în mod explicit sau implicit, nicio furnizare de servicii sau produse de către MaiorArmy.ro. Investitorii ar trebui să stabilească singuri dacă un anumit serviciu sau produs este potrivit pentru nevoile lor de investiții sau ar trebui să solicite astfel de sfaturi profesionale pentru situația lor particulară. Tot conținutul este original și a fost cercetat și produs de MaiorArmy.ro , cu excepția cazului în care se prevede altfel. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau menționată în nicio altă publicație, fără permisiunea expresă scrisă a MaiorArmy.ro. Toate declarațiile făcute cu privire la companii, titluri de valoare sau alte informații financiare conținute în conținutul sau articolele referitoare la MaiorArmy.ro sunt strict credințe și puncte de vedere deținute de MaiorArmy.ro și nu sunt aprobări ale vreunei companii sau titluri de valoare sau recomandări pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare. Vizitând și / sau utilizând în orice alt mod site-ul web MaiorArmy.ro, indicați că înțelegeți și acceptați condițiile de utilizare prevăzute pe site și sunteți de acord să fiți obligați de aceștia. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului web, vă rugăm să nu accesați site-ul sau niciun fel de pagini ale acestuia. Orice descriere, referințe sau linkuri către alte produse, publicații sau servicii nu constituie o aprobare, autorizare, sponsorizare sau afiliere cu MaiorArmy.ro cu privire la orice site conectat sau sponsorul acestuia, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres de MaiorArmy.ro. Orice astfel de informații, produse sau site-uri nu au fost neapărat revizuite de MaiorArmy.ro și sunt furnizate sau întreținute de terți asupra cărora MaiorArmy.ro nu exercită niciun control. MaiorArmy.ro își declină în mod expres orice responsabilitate pentru conținut, acuratețea informațiilor și / sau calitatea produselor sau serviciilor furnizate de către aceste site-uri terțe sau promovate de acestea.