Toate categoriile Acțiuni BVB Acțiuni internaționale Analiză tehnică Cryptocurrency ETF-uri & Fonduri de investiții Imobiliare Interviuri Jurnal de investiții Mărfuri & Metale prețioase Mindset Obligațiuni & Titluri de stat

Obligat de lege, Transgaz propune dividende de 90% din profit, dar cere să fie “iertat” cu 50%, precum Romgaz și Nuclearelectrica

Obligat de lege, Transgaz propune dividende de 90% din profit, dar cere să fie “iertat” cu 50%, precum Romgaz și Nuclearelectrica

Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale, controlat de stat prin Secretariatul General al Guvernului (SGG) cu 58,5% din acțiuni, propune acordarea de dividende în cotă de 90% din profitul pe anul trecut, fiind obligat la această operațiune de legislația în vigoare, însă a cerut totodată SGG să îi permită să cedeze ca dividende numai 50% din câștigul din 2021, pentru a rămâne cu mai mulți bani de investiții. Compania a terminat anul trecut cu profit net de aproape 187 milioane lei. La o cotă de 90%, suma acordată ca dividende s-ar ridica la 183,79 milioane lei, corespunzătoare unui dividend brut de 15,61 lei/acțiune.

Astfel, suma de 183,79 milioane lei, reprezentând 98,31% din profitul net de 186,94 milioane lei din 2021 ar merge către acționari sub formă de dividende. Din acestea, nu mai puțin de 107,53 milioane lei ar urma să fie încasate la statul român prin Secretariatul General al Guvernului care este acționar majoritar cu 58,51% din acțiuni.

În trecut, când guvernările patronate de liderul PSD Liviu Dragnea au solicitat distribuții în limita de sus, membrii board-ului au vizat repartizări mai conservatoare pentru a păstra resurse în vederea programelor de investiții. Dividendul brut, cu dată a plății de 14 iulie, este de 15,61 lei/acțiune și la ultimul preț de închidere, de 215,00 lei/acțiune, conferă acționarilor un randament net de 6,97%.

Potrivit unei OUG din ianuarie, companiile cu capital integral sau majoritar de stat care au terminat pe plus anul 2021, precum și regiile autonome aflate în această situație, sunt obligate anul acesta să dea dividende (companiile, către toți acționarii) sau să facă vărsăminte la bugetul de stat (regiile) în cuantum de minimum 90% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit.

“În cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aproba prin hotărâre repartizarea la bugetul de stat, sub formă de vărsăminte, sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome, ori sub formă de dividend în cazul societăților cu capital majoritar sau integral de stat, a unei cote mai mici de 90% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, dar nu mai puțin de 50% din acesta”, mai stipulează ordonanța.

“Repartizarea unei cote de 50% din profitul net realizat de SNTGN Transgaz SA în anul 2021 sub formă de dividende ar avea o contribuție importantă în asigurarea sursei de finanțare necesară Transgaz pentru derularea proiectelor de investiții strategice cuprinse în programul de dezvoltare al companiei aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și a extinderilor sistemului de conducte de transport gaze naturale destinate racordării la SNT a localităților țării, cu un impact pozitiv major asupra creșterii nivelului de trai a populației și a gradului de dezvoltare a UAT-urilor, cât și la creșterea siguranței în exploatare și operare a Sistemului Național de Transport (SNT), motiv pentru care societatea a solicitat autorității tutelare susținerea activității investiționale a SNTGN Transgaz SA prin întreprinderea demersurilor de inițiere a unei Hotărâri de Guvern privind aprobarea repartizării sub formă de dividende pentru anul financiar 2021 a unei cote de 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit.

La momentul întocmirii prezentului referat nu este emisă o Hotărâre de Guvern conform OUG 3/26 ianuarie 2022, art. IV, alin.(2), motiv pentru care propunerea de repartizare a profitului net sub formă de dividende s-a făcut, conform OUG 3/26 ianuarie 2022, art. IV, alin.(1), în cotă de 90,04007%. Cota prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN Transgaz SA pe anul 2021 aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 3/27.04.2021 a fost de 50%”, se arată într-un document al operatorului sistemului național de transport al gazelor naturale.

Cuvinte cheie:

dividende, gaz, profit, TGN, Transgaz
Share:

NOUTĂȚI

BROKERI RECOMANDAȚI

Acest Buletin informativ are doar scop informativ și nu constituie, în mod explicit sau implicit, nicio furnizare de servicii sau produse de către MaiorArmy.ro. Investitorii ar trebui să stabilească singuri dacă un anumit serviciu sau produs este potrivit pentru nevoile lor de investiții sau ar trebui să solicite astfel de sfaturi profesionale pentru situația lor particulară. Tot conținutul este original și a fost cercetat și produs de MaiorArmy.ro , cu excepția cazului în care se prevede altfel. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau menționată în nicio altă publicație, fără permisiunea expresă scrisă a MaiorArmy.ro. Toate declarațiile făcute cu privire la companii, titluri de valoare sau alte informații financiare conținute în conținutul sau articolele referitoare la MaiorArmy.ro sunt strict credințe și puncte de vedere deținute de MaiorArmy.ro și nu sunt aprobări ale vreunei companii sau titluri de valoare sau recomandări pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare. Vizitând și / sau utilizând în orice alt mod site-ul web MaiorArmy.ro, indicați că înțelegeți și acceptați condițiile de utilizare prevăzute pe site și sunteți de acord să fiți obligați de aceștia. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului web, vă rugăm să nu accesați site-ul sau niciun fel de pagini ale acestuia. Orice descriere, referințe sau linkuri către alte produse, publicații sau servicii nu constituie o aprobare, autorizare, sponsorizare sau afiliere cu MaiorArmy.ro cu privire la orice site conectat sau sponsorul acestuia, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres de MaiorArmy.ro. Orice astfel de informații, produse sau site-uri nu au fost neapărat revizuite de MaiorArmy.ro și sunt furnizate sau întreținute de terți asupra cărora MaiorArmy.ro nu exercită niciun control. MaiorArmy.ro își declină în mod expres orice responsabilitate pentru conținut, acuratețea informațiilor și / sau calitatea produselor sau serviciilor furnizate de către aceste site-uri terțe sau promovate de acestea.