Toate categoriile Acțiuni BVB Acțiuni internaționale Analiză tehnică Cryptocurrency ETF-uri & Fonduri de investiții Imobiliare Interviuri Jurnal de investiții Mărfuri & Metale prețioase Mindset Obligațiuni & Titluri de stat

Producătorul de energie eoliană Premier Energy vine la bursă

Producătorul de energie eoliană Premier Energy vine la bursă

Premier Energy se pregătește să vină la bursă, operațiunea fiind avizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

“Aprobarea solicitării Cyprus Securities and Exchange Commission de a accepta delegarea competenței de a aproba prospectul de vânzare de acțiuni emise de Premier Energy PLC, în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A”, este decizia ASF.

Recent, Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Premier Energy preia Ecoenergia.

Ecoenergia este producător de energie electrică din sursă eoliană. Tot recent, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a amendat furnizorii și distribuitorii de energie electrică și gaze naturale, inclusiv pe Premier Energy. Premier Energy P.L.C. este o societate care desfășoară doar activități de tip holding, deținând, în mod direct și indirect, participații în diferite companii din România și Republica Moldova.

În România, Premier Energy P.L.C. deține companiile Premier Energy S.R.L., Ligatne Gas S.R.L., B.E.R.G. Sistem Gaz S.A. și Premier Energy Trading S.R.L. Premier Energy SRL, înființată în anul 2007, operează pe piața gazelor naturale din România, în calitate de distribuitor și furnizor începând cu anul 2013, în baza licențelor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.

Premier Energy SRL desfășoară și activități conexe distribuției de gaze naturale, cum ar fi: activități de branșare și debranșare de la rețea, mentenanță instalațiilor de racordare, verificarea instalațiilor de utilizare, revizii, proiectare, eliberare avize, precum și extinderi de rețele de distribuție.

Share:

NOUTĂȚI

BROKERI RECOMANDAȚI

Acest Buletin informativ are doar scop informativ și nu constituie, în mod explicit sau implicit, nicio furnizare de servicii sau produse de către MaiorArmy.ro. Investitorii ar trebui să stabilească singuri dacă un anumit serviciu sau produs este potrivit pentru nevoile lor de investiții sau ar trebui să solicite astfel de sfaturi profesionale pentru situația lor particulară. Tot conținutul este original și a fost cercetat și produs de MaiorArmy.ro , cu excepția cazului în care se prevede altfel. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau menționată în nicio altă publicație, fără permisiunea expresă scrisă a MaiorArmy.ro. Toate declarațiile făcute cu privire la companii, titluri de valoare sau alte informații financiare conținute în conținutul sau articolele referitoare la MaiorArmy.ro sunt strict credințe și puncte de vedere deținute de MaiorArmy.ro și nu sunt aprobări ale vreunei companii sau titluri de valoare sau recomandări pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare. Vizitând și / sau utilizând în orice alt mod site-ul web MaiorArmy.ro, indicați că înțelegeți și acceptați condițiile de utilizare prevăzute pe site și sunteți de acord să fiți obligați de aceștia. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului web, vă rugăm să nu accesați site-ul sau niciun fel de pagini ale acestuia. Orice descriere, referințe sau linkuri către alte produse, publicații sau servicii nu constituie o aprobare, autorizare, sponsorizare sau afiliere cu MaiorArmy.ro cu privire la orice site conectat sau sponsorul acestuia, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres de MaiorArmy.ro. Orice astfel de informații, produse sau site-uri nu au fost neapărat revizuite de MaiorArmy.ro și sunt furnizate sau întreținute de terți asupra cărora MaiorArmy.ro nu exercită niciun control. MaiorArmy.ro își declină în mod expres orice responsabilitate pentru conținut, acuratețea informațiilor și / sau calitatea produselor sau serviciilor furnizate de către aceste site-uri terțe sau promovate de acestea.