Toate categoriile Acțiuni BVB Acțiuni internaționale Analiză tehnică Cryptocurrency ETF-uri & Fonduri de investiții Imobiliare Interviuri Jurnal de investiții Mărfuri & Metale prețioase Mindset Obligațiuni & Titluri de stat

SafeTech vrea să distribuie dividende de 4,2 milioane de lei şi să aloce trei acţiuni gratuite pentru fiecare acţiune deţinută

SafeTech vrea să distribuie dividende de 4,2 milioane de lei şi să aloce trei acţiuni gratuite pentru fiecare acţiune deţinută

SafeTech Innovations (simbol bursier SAFE), companie de securitate cibernetică listată pe piaţa AeRO a bursei locale, va avea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 18 aprilie distribuirea unor dividende de 4,15 milioane de lei din profitul anului 2021, potrivit unui raport de la Bursa de Valori Bucureşti.

Propunerile pentru data de înregistrare şi data plăţii sunt 9 iunie, respectiv 16 iunie 2022.

Ulterior, în Adunarea Generală a Acţionarilor din 19 aprilie, societatea va pune în dezbatere repartizarea unor acţiuni nou emise, care se va realiza după formula de trei acţiuni nou emise pentru fiecare acţiune deţinută.

Data propusă de înregistrare este tot 9 iunie, plata urmând să aibă loc o zi mai târziu.

“Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarelor surse: capitalizarea parţială a primelor de emisiune în valoare de 9.975.000 lei (nouă milioane nouă sute şaptezeci şi cinci de mii). În consecinţă, capitalul social al Societăţii va fi majorat de la 3.325.000 Lei, împărţit în 16.625.000 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,2 Lei, la suma de 13.300.000 Lei, împărţit în 66.500.000 acţiuni cu o valoare nominală de 0,2 Lei”, se arată în convocator.

SafeTech a avut o cifră de afaceri de 23 de milioane de lei în 2021, în creştere cu 56% faţă de anul anterior, şi un profit net de 6,1 milioane de lei, plus 100%.

Acţiunile SAFE, deţinute în proporţie de 73% de Victor Gânsac şi Paul Rusu, au scăzut cu 12,2% de la începutul anului încoace, pe un rulaj de 11 milioane de lei. Societatea înregistrează o capitalizare de 182,5 milioane de lei.

Share:

NOUTĂȚI

BROKERI RECOMANDAȚI

Acest Buletin informativ are doar scop informativ și nu constituie, în mod explicit sau implicit, nicio furnizare de servicii sau produse de către MaiorArmy.ro. Investitorii ar trebui să stabilească singuri dacă un anumit serviciu sau produs este potrivit pentru nevoile lor de investiții sau ar trebui să solicite astfel de sfaturi profesionale pentru situația lor particulară. Tot conținutul este original și a fost cercetat și produs de MaiorArmy.ro , cu excepția cazului în care se prevede altfel. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau menționată în nicio altă publicație, fără permisiunea expresă scrisă a MaiorArmy.ro. Toate declarațiile făcute cu privire la companii, titluri de valoare sau alte informații financiare conținute în conținutul sau articolele referitoare la MaiorArmy.ro sunt strict credințe și puncte de vedere deținute de MaiorArmy.ro și nu sunt aprobări ale vreunei companii sau titluri de valoare sau recomandări pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare. Vizitând și / sau utilizând în orice alt mod site-ul web MaiorArmy.ro, indicați că înțelegeți și acceptați condițiile de utilizare prevăzute pe site și sunteți de acord să fiți obligați de aceștia. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului web, vă rugăm să nu accesați site-ul sau niciun fel de pagini ale acestuia. Orice descriere, referințe sau linkuri către alte produse, publicații sau servicii nu constituie o aprobare, autorizare, sponsorizare sau afiliere cu MaiorArmy.ro cu privire la orice site conectat sau sponsorul acestuia, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres de MaiorArmy.ro. Orice astfel de informații, produse sau site-uri nu au fost neapărat revizuite de MaiorArmy.ro și sunt furnizate sau întreținute de terți asupra cărora MaiorArmy.ro nu exercită niciun control. MaiorArmy.ro își declină în mod expres orice responsabilitate pentru conținut, acuratețea informațiilor și / sau calitatea produselor sau serviciilor furnizate de către aceste site-uri terțe sau promovate de acestea.