Toate categoriile Acțiuni BVB Acțiuni internaționale Analiză tehnică Cryptocurrency ETF-uri & Fonduri de investiții Imobiliare Interviuri Jurnal de investiții Mărfuri & Metale prețioase Mindset Obligațiuni & Titluri de stat

SIF Muntenia (SIF4) propune acționarilor repartizarea profitului de anul trecut la alte rezerve

SIF Muntenia (SIF4) propune acționarilor repartizarea profitului de anul trecut la alte rezerve

SIF Muntenia (SIF) propune acționarilor repartizarea profitului de anul trecut la alte rezerve, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. Pe ordinea de zi a AGA din 28 aprilie se află aprobarea repartizării întregului profit net aferent exercițiului financiar 2021, în sumă de 266.187.637 lei la ”Alte rezerve”, dar și aprobarea programului de administrare a SIF Muntenia S.A. şi a bugetului de venituri şi cheltuieli al societății pentru exerciţiul financiar al anului 2022.

De asemenea, acționarii vor decide aprobarea efectuării înregistrărilor contabile corespunzătoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate de acționarii societății timp de trei ani de la data exigibilităţii lor, în sumă de 12.726.263,05 lei și trecerea pe rezerve a acestei sume, precum și Aprobarea remunerației Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.

De asemenea, SIF Muntenia a propus derularea unui Program de răscumpărare a propriilor acțiuni. Dacă va fi aprobat de acționari, programul urmează a se derula numai dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în 28/29.04.2022 la ora 11 va aproba repartizarea profitului net aferent anului 2021 conform punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA.

Programul de răscumpărare acțiuni se va derula în conformitate cu prevederile legale aplicabile și va avea următoarele caracteristici principale: Scopul programului este reducerea capitalului social, iar numărul maxim de acțiuni 23.539.356 acțiuni. Prețul minim per acțiune este 0,1 lei, iar prețul maxim per acțiune 2,5104 lei Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Share:

NOUTĂȚI

BROKERI RECOMANDAȚI

Acest Buletin informativ are doar scop informativ și nu constituie, în mod explicit sau implicit, nicio furnizare de servicii sau produse de către MaiorArmy.ro. Investitorii ar trebui să stabilească singuri dacă un anumit serviciu sau produs este potrivit pentru nevoile lor de investiții sau ar trebui să solicite astfel de sfaturi profesionale pentru situația lor particulară. Tot conținutul este original și a fost cercetat și produs de MaiorArmy.ro , cu excepția cazului în care se prevede altfel. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau menționată în nicio altă publicație, fără permisiunea expresă scrisă a MaiorArmy.ro. Toate declarațiile făcute cu privire la companii, titluri de valoare sau alte informații financiare conținute în conținutul sau articolele referitoare la MaiorArmy.ro sunt strict credințe și puncte de vedere deținute de MaiorArmy.ro și nu sunt aprobări ale vreunei companii sau titluri de valoare sau recomandări pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare. Vizitând și / sau utilizând în orice alt mod site-ul web MaiorArmy.ro, indicați că înțelegeți și acceptați condițiile de utilizare prevăzute pe site și sunteți de acord să fiți obligați de aceștia. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului web, vă rugăm să nu accesați site-ul sau niciun fel de pagini ale acestuia. Orice descriere, referințe sau linkuri către alte produse, publicații sau servicii nu constituie o aprobare, autorizare, sponsorizare sau afiliere cu MaiorArmy.ro cu privire la orice site conectat sau sponsorul acestuia, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres de MaiorArmy.ro. Orice astfel de informații, produse sau site-uri nu au fost neapărat revizuite de MaiorArmy.ro și sunt furnizate sau întreținute de terți asupra cărora MaiorArmy.ro nu exercită niciun control. MaiorArmy.ro își declină în mod expres orice responsabilitate pentru conținut, acuratețea informațiilor și / sau calitatea produselor sau serviciilor furnizate de către aceste site-uri terțe sau promovate de acestea.