Toate categoriile Acțiuni BVB Acțiuni internaționale Analiză tehnică Cryptocurrency ETF-uri & Fonduri de investiții Imobiliare Interviuri Jurnal de investiții Mărfuri & Metale prețioase Mindset Obligațiuni & Titluri de stat

TeraPlast SA primește cca. 5,5 milioane lei prin PNRR pentru o centrală fotovoltaică nouă

TeraPlast SA primește cca. 5,5 milioane lei prin PNRR pentru o centrală fotovoltaică nouă

  • TeraPlast a depus o Ofertă la Ministerul Energiei în cadrul primei proceduri de ofertare concurențiale din „PNRR/2022/C6/M ENERGIE/I1./Lansarea unei proceduri de ofertare pentru proiecte de producție de energie din surse regenerabile (energie eoliană și solară), apel competitiv”, pentru un proiect în valoare de cca. 22,6 milioane lei; Oferta a fost aprobată, iar contractul de finanțare a fost semnat.
  • Centrala va avea o putere de cca. 4,56 MWp.
  • Noua facilitate va permite reducerea gazelor cu efect de seră cu 3.238 tone CO2e (echivalent) anual la nivel de Grup.

TRP (TERAPLAST SA) a semnat contractul de finanțare pentru un sprijin financiar de cca. 5,5 milioane lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență („PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”) pentru dezvoltarea unei centrale fotovoltaice noi în cadrul Parcului Industrial din Sărățel. Finanțarea nerambursabilă, aprobată conform solicitării, va acoperi circa un sfert din investiția totală a companiei în acest proiect, al cărui buget ajunge la 22.565.775,35 lei.

Noua centrală fotovoltaică este proiectată la o putere de cca. 4,56 MWp, respectiv o putere produsă (din invertoare) de cca. 3,81 MW și face parte din strategia de dezvoltare durabilă a TeraPlast, care include și creșterea independenței energetice din surse regenerabile.

Primul pas în începerea proiectului, în urma semnării contractului de finanțare, este publicarea unei proceduri competitive pentru atribuirea unui singur contract de furnizare pentru realizarea obiectivului proiectului. Obiectivul general unic al proiectului este „instalarea unei capacități noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie solară în scopul autoconsumului, cu instalație de stocare integrată, în Regiunea de dezvoltare Nord-Vest a României, județul Bistrița-Năsăud, în sat Sărăţel, Comuna Șieu-Măgheruș”; iar obiectivul specific al proiectului este instalarea unei capacități noi de cca 3.81 MW (puterea totală instalată a panourilor va fi de 4.561,90 kWp, iar puterea totală instalată a invertoarelor va fi de 3.806,00 kW) de producere a energiei din surse regenerabile de energie solară în scopul autoconsumului, cu instalație integrată de stocare de capacitate de 920 kW (asigurând o capacitate de stocare a energiei electrice produse la puterea nominală a centralei (3806 kW) de circa 14,5 minute), în Regiunea de dezvoltare Nord-Vest a României, județul Bistrița-Năsăud, în sat Sărăţel, Comuna Șieu-Măgheruș.

În acest sens, TeraPlast va publica un anunț însoțit de Caietul de sarcini aferent, pe pagina web https://proiecte.pnrr.gov.ro, secțiunea Transparență, unde vor fi prezentate următoarele informații: informații generale privind TRP, tip procedură, criteriu atribuire, tipul contractului, valoarea estimată, data și modul de depunere a ofertelor, Caiet sarcini.

“Proiectul pentru realizarea capacității fotovoltaice este garantul dezvoltării durabile a afacerilor TeraPlast. Viitoarea centrală va contribui la reducerea gazelor cu efect de seră, respectiv la scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu 3.238 tone CO2e (CO2 echivalent). Prin specificul activității noastre avem un consum apreciabil de energie electrică, iar asigurarea unei părți substanțiale din surse regenerabile dezvoltate intern ne ajută în efortul nostru susținut de decarbonizare și aplicare a unor soluții durabile, prietenoase cu mediul înconjurător. În același timp, astfel de capacități contribuie și la reducerea costurilor de producție, cu un efect benefic asupra competitivității în ansamblu a Grupului a declarat Nicolae Roșu, director operațional al TeraPlast.

Reducerea amprentei de carbon, cu perspectiva UE de a atinge neutralitatea climatică în orizontul 2050, reprezintă o preocupare strategică și pentru Grupul TeraPlast, care a implementat de-a lungul timpului diferite soluții prietenoase cu mediul, precum reciclare și folosirea materialului reciclat în produse existente, digitalizarea proceselor sau surse regenerabile de energie.

Proiectul de față, „Înființare capacitate nouă de producție a energiei electrice din surse solare, cu instalații de stocare integrate, pentru autoconsumul TeraPlast SA” (nr.24 din 18.08.202) are o valoare totală de 22.565.775,35 lei, din care valoarea finanțării prin PNRR va fi de 5.452.801,20 lei. Acesta presupune instalarea unor panouri fotovoltaice monocristaline pe o structură de tip on-grid, fără injecție în rețea, și integrarea unei instalații de stocare a energiei electrice. Termenul estimat de finalizare a proiectului este 30 iunie 2024.

Noua centrală fotovoltaică va fi compusă din peste 8.000 de panouri. Concomitent, Grupul va da prioritate achizițiilor externe de energie provenite din surse regenerabile.

În ultimii 5 ani, Grupul TeraPlast a investit aproape 400 milioane de lei în proiecte care asigură extinderea capacităților de producție, diversificarea afacerilor și dezvoltarea durabilă. În continuare, Grupul va finanța cu prioritate proiectele care accelerează componenta de durabilitate, care cresc competitivitatea și oferă plus valoare socio-economică.

Despre Grupul TeraPlast

Grupul TeraPlast este cel mai mare procesator de polimeri din centrul și sud-estul Europei. Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack și Somplast. Începând cu 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori București sub simbolul TRP. Acțiunile companiei sunt incluse în indicele de referință BET al Bursei de Valori București, în indicii Small Cap și Global All Cap ai FTSE Russell, în indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index) și în indicii CECE MidCap și ROTX EUR ai Bursei de Valori de la Viena. În cadrul evaluării Vektor în baza a 12 criterii privind guvernanța corporativă și comunicarea cu investitorii, efectuată de ARIR, TeraPlast a obținut nota maximă, 10, pentru al patrulea an consecutiv.

PNRR susține tranziția verde a industriei românești contribuind la aportul unor beneficii semnificative pe termen lung în dezvoltarea afacerii TeraPlast cu amprentă aproape zero carbon până în 2030. Șansă unică pentru România de a se concentra pe dezvoltare durabilă, locuri de muncă de calitate și convergența cu economiile dezvoltate ale UE, prin absorbția celor 29,2 miliarde de euro din PNRR.

Share:

NOUTĂȚI

BROKERI RECOMANDAȚI

Acest Buletin informativ are doar scop informativ și nu constituie, în mod explicit sau implicit, nicio furnizare de servicii sau produse de către MaiorArmy.ro. Investitorii ar trebui să stabilească singuri dacă un anumit serviciu sau produs este potrivit pentru nevoile lor de investiții sau ar trebui să solicite astfel de sfaturi profesionale pentru situația lor particulară. Tot conținutul este original și a fost cercetat și produs de MaiorArmy.ro , cu excepția cazului în care se prevede altfel. Nicio parte a conținutului nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau menționată în nicio altă publicație, fără permisiunea expresă scrisă a MaiorArmy.ro. Toate declarațiile făcute cu privire la companii, titluri de valoare sau alte informații financiare conținute în conținutul sau articolele referitoare la MaiorArmy.ro sunt strict credințe și puncte de vedere deținute de MaiorArmy.ro și nu sunt aprobări ale vreunei companii sau titluri de valoare sau recomandări pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de valoare. Vizitând și / sau utilizând în orice alt mod site-ul web MaiorArmy.ro, indicați că înțelegeți și acceptați condițiile de utilizare prevăzute pe site și sunteți de acord să fiți obligați de aceștia. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a site-ului web, vă rugăm să nu accesați site-ul sau niciun fel de pagini ale acestuia. Orice descriere, referințe sau linkuri către alte produse, publicații sau servicii nu constituie o aprobare, autorizare, sponsorizare sau afiliere cu MaiorArmy.ro cu privire la orice site conectat sau sponsorul acestuia, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres de MaiorArmy.ro. Orice astfel de informații, produse sau site-uri nu au fost neapărat revizuite de MaiorArmy.ro și sunt furnizate sau întreținute de terți asupra cărora MaiorArmy.ro nu exercită niciun control. MaiorArmy.ro își declină în mod expres orice responsabilitate pentru conținut, acuratețea informațiilor și / sau calitatea produselor sau serviciilor furnizate de către aceste site-uri terțe sau promovate de acestea.